Odpustky

ÚPLNÉ ODPUSTKY

V PROSPECH ZOSNULÝCH

Read more: Odpustky

Dôchodcovia z Pohorelej na malom odpuste v Smižanoch

        V stredu 27. júla 2016 sme navštívili Kostol Božieho milosrdenstva - Svätyňu Božieho milosrdenstva. Po svätej omši, ktorú celebroval duchovný otec Mgr. Slavomír Marko, sme sa poklonili relikviám troch svätých - apoštolov Božieho milosrdenstva a to sv. Faustíny Kowalskej, sv. Vincenta Pallotti a bl. Jána Pavla II.

       Vo svätyni a priľahlom rehoľnom pastoračnom centre je vystavená časť pápežských darov z Vatikánu, ktoré dostal pápež Ján Pavol II. na svojich apoštolských cestách. Výstava je jedinou svojho druhu na Slovensku. Darované predmety - obrazy, gobelíny a iné umelecké diela boli z mnohých krajín. Zaujímavý a výstižný výklad nám poskytol páter Daniel. Po tomto krásnom duchovnom zážitku sme pokračovali v ceste na kúpalisko vo Vrbove. Na termálnom kúpalisku sme pookriali a plní krásnych zážitkov sme sa vrátili domov.

Za príjemné chvíle ďakujeme nášmu duchovnému otcovi Mgr. Slavomírovi Markovi a pani starostke obce Pohorelá Ing. Janke Tkáčikovej.

       Tešíme sa na ďalšie príjemné výlety v blízkej budúcnosti.

       Úprimné Pán Boh zaplať od účastníkov zájazdu ! 

Tábor 2016 - Letanovce

                Farský tábor sme tento rok odštartovali v nedeľu 3. júla, kedy sme sa spoločne vlakom vybrali do Letanoviec. Cestu sme zvládli hrdinsky, hoci pri prestupe v Margecanoch sme mali takmer hodinu času. Plní očakávaní sme dorazili do Letanoviec. Vedúci rozdelili deti do izieb, pomohli im s batožinou a taktiež si pre seba hľadali nejaké vhodné miestečko, kde by sa mohli počas noci aspoň nachvíľu vystrieť. Keďže sa už ozývali hladné bruška, bolo potrebné ich zaplniť a preto sme sa spoločne stretli na večeri.

Read more: Tábor 2016 - Letanovce

KOSENIE KLÁŠTORNEJ ZÁHRADY

Kde inde, ak nie na odpuste v Levoči sa môže uzavrieť taká dohoda? Pokosiť nevedno ako zarastenú, ale veľkú záhradu, úplne neznámym rehoľným sestrám, z neznámeho kláštora, kdesi v Drienovci. Vlastne už bolo po odpuste. Tisíce pútnikov schádzalo dolu Kalváriou do mesta. Hore už televízia Lux balila káble, keď som dorazil na miesto. Ja som to tam potreboval vidieť všetko, nakoľko presne o rok som tam mal ísť peši s mladými pútnikmi z Pohorelej, cez Liptovskú Tepličku a Spišský Štiavnik, až do chrámu Navštívenia Panny Márie. A tam sme sa stretli, oni, také v bledomodrých rúchach, usmievavé, plaché a ja, oneskorený po nejakej koseckej súťaži, ale zvedavý na duchovný život mníšok. V  takom krátkom rozhovore, pred oltárom, sa to stalo!

Read more: KOSENIE KLÁŠTORNEJ ZÁHRADY

Diecézne večeradlo 2016

V sobotu 23. apríla sa niektorí veriaci z našej farnosti zúčastnili na celodiecéznom Večeradlo v Rožňave. Pán Boh zaplať všetkým zúčastneným pútnikom za obetu a modlitby. Zvlášť chcem poďakovať 4 ženám z našej farnosti za nesenie Fatimskej sochy Panny Márie  pri procesii po rožňavskom námestí, ktorú okrášlili krásnym pohorelským krojom. Prinášame Vám zopár fotiek. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.
Slavomír Marko, adm.
 

 

DIECÉZNA ROŽŇAVSKÁ PÚŤ DO SVӒTEJ ZEME

 

 

DIECÉZNA ROŽŇAVSKÁ PÚŤ SVӒTÁ ZEM
Autorka príspevku: Dagmar Krupová
V jesennom období minulého roku bola zverejnená ponuka rožňavskej diecézy cestovať do Svätej Zeme. Nezávisle od seba sa v srdciach štyroch žien z našej obce ozvala nevšedná radosť. Nevšedná, pretože sa spájala s mnohými otázkami. Bola som jednou zo spomínaných štyroch žien. Napriek všetkému sme cítili, že je to výzva pre nás. Prihlásili sme sa a niekoľko mesiacov čakali na deň D. Prišiel 7. marca 2016, kedy sme v ranných hodinách nasadli v Košiciach do lietadla, ktoré malo plánované iba jedno pristátie. Bolo ním letisko Ben Gurion v Tel Avive. Po tri a pól hodinách príjemného letu sme sa ocitli v Izraeli, v kolíske troch monoteistických náboženstiev (židovské, kresťanské, islamské), pre nás kresťanov, v Zemi Ježiša Krista, v Zemi evanjelií. Zemepisne poňaté, ocitli sme sa v juhozápadnej Ázii, pri východnom pobreží Stredozemného mora, v krajine susediacej s Libanonom, Sýriou, Jordánskom a Egyptom. Názov štátu Izrael má pôvod v starovekých dejinách, pretože Jakubovi, synovi Izáka, vnukovi Abraháma, zmenil Boh meno na Izrael. Jakubovi dvanásti synovia vytvorili izraelský národ. Od dávnych dôb krajina tvorí pevninový most spájajúci Afriku s Áziou a cez Stredozemné more s Európou.
Starý názov terajšieho hlavného mesta Tel Aviv je Joppe – Jaffa, pretože podľa legendy ho založil jeden z troch Noemových synov, Jafet. Cez prístav v Jaffe Šalamún dopravoval cédrové drevo na stavbu Jeruzalemského chrámu. S mestom sa spája aj Jonášov útek pred Bohom do Ninive alebo dom Šimona Garbiara, zachovaný dodnes, v ktorom býval svätý Peter, ale aj zázrak vzkriesenia mŕtvej Tabity. Z Tel Avivu sme sa autobusom dostali priamo do Betlehema, kde začalo naše putovanie po Svätej Zemi. Týmito riadkami sa s radosťou opäť k nemu vraciam a pozývam Vás na putovanie spolu so mnou.

Read more: DIECÉZNA ROŽŇAVSKÁ PÚŤ DO SVӒTEJ ZEME

Úmysly Dňa modlitieb za Rožňavskú diecézu

Deň modlitieb za Rožňavskú diecézu

Úmysly:

Marec 2016:Aby sme stále viac mali na zreteli dôležitosť pokánia v našom živote.

Apríl 2016: Aby sme boli presvedčivými svedkami Božieho milosrdenstva všade tam, kde sa nachádzame.

Máj 2016: Aby naše prvoprijímajúce deti, birmovanci a ich rodiny pod ochranou Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého, patróna diecézy, vytrvali vo vernosti Kristovi a jeho Cirkvi.

Read more: Úmysly Dňa modlitieb za Rožňavskú diecézu

Rorátne sv. omše v adventnom období v našej farnosti

Rorátne sv. omše v adventnom období v našej farnosti

 

Aj počas tohtoročného adventného obdobia budú v našej farnosti Pohorelá bývať v stredu ráno o 06:00 hod. rorátne sv. omše.

Vo viacerých farnostiach prebiehajú od začiatku adventného obdobia tzv. roráty, čiže sväté omše pred svitaním. Nimi sa naznačovalo smutné položenie ľudstva, ktoré kráča vo tmách, kým mu narodenie Krista neprinieslo svetlo, svetlo Božieho zjavenia, ako aj blaživú nádej na vykúpenie.

Pôvod rorátnych omší môžeme hľadať v dobe vlády Karla IV., ktorý zaviedol celoročnú prax votívnych omší k Panne Márii. K týmto omšiam sa pripojila tradícia liturgického spevu.

Roráty sa zvyčajne začínajú v skorú rannú hodinu. Ich názov pochádza zo začiatočných slov verša z proroka Izaiáša: Rorate caeli desuper. Tento úvodný latinský spev vytvára atmosféru onoho času očakávania. Rorátne sv. omše sa slávia každý deň adventu okrem nedele a prikázaného sviatku 8. decembra. Nakoľko to liturgia dovoľuje, slávi sa formulár sv. omše o Panne Márii a kňaz používa biele rúcho. V prvých slovách rorátnej svätej omše týchto dní je tajomstvo Adventu ba celej ľudskej existencie zhrnuté do dvoch veršov. Postačí jediný okamih pozornosti, aby tieto slová prenikli nielen do ucha, ale aj do duše:

Rorate caeli, desuper, et nubes pluant justum:
aperiatur terra, et germinet Salvatorem

Roste nebesá z výsosti, oblaky nech pršia Spravodlivého;
Nech sa otvorí zem a vyklíči Spasiteľa. (Iz 45,8)

Príchod Krista, ktorý túžobne očakávame, má tri podoby. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna. Druhý príchod Krista sa deje v našich srdciach najmä prijímaním Eucharistie a cez túto prípravu našich sŕdc sa máme pripraviť aj na našu večnú vlasť a na príchod Krista ako Ženícha a Sudcu po našej smrti a pri Poslednom súde. Advent teda hlása príchod Krista včera, dnes a zajtra. Včera ako Dieťaťa v jasliach, dnes skrytého v chlebe a zajtra v naplnení ako nášho Ženícha a Sudcu.

Pozvánka do nového projektu Advent s Konferenciou biskupov Slovenska

Pozvánka do nového projektu Advent s Konferenciou biskupov Slovenska

 

Bratislava, 26. novembra (TK KBS)

Všetci ľudia dobrej vôle u nás i v zahraničí majú možnosť získať od Prvej adventnej nedele (29. novembra 2015) do svojho e-mailu krátke zamyslenie na tému o Božom milosrdenstve. Jedinečnú novinku pripravila Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Hlavným partnerom projektu je Výveska.sk. Cieľom projektu, ktorý nadväzuje na podobné projekty z minulosti, je pomôcť duchovne sa pripraviť na príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. KBS projekt pripravila pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva, ktorý ohlásil pápež František. Projekt KBS potrvá do 25. decembra 2015.

Read more: Pozvánka do nového projektu Advent s Konferenciou biskupov Slovenska

STRETNUTIE ČLENOV ZDRUŽENIA ZÁZRAČNEJ MEDAILY

Dňa 22. 11. 2015, t. j. na budúcu nedeľu, po modlitbe Večeradla, bude v kostole stretnutie všetkých rodín, ktoré sa zúčastňujú Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej Medaily.

Read more: STRETNUTIE ČLENOV ZDRUŽENIA ZÁZRAČNEJ MEDAILY

Úplne odpustky v prospech zosnulých

Úplne odpustky v prospech zosnulých

            Od 1. do 8. novembra môžeme získať úplne odpustky v prospech zosnulých za týchto podmienok:


   1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána /Otče náš/ a urobí vyznanie viery /Verím v Boha/, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.

Read more: Úplne odpustky v prospech zosnulých

Poďaovanie za úrodu 2015


"Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu sme v rámci jesenných kántrových dní aj v našej farnosti ďakovali Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu. Aj tento rok náš kostol krásne vyzdobili rôznymi dobrotami z Božích rúk naša "kvetinárka" Majka Pompurová s rodinou Haluškovou (ako to môžete vidieť aj na fotkách), za čo im chcem vysloviť úprimné Pán Boh zaplať. ĎAKUJEME TEBE, VŠEMOHÚCI BOŽE, ZA VŠETKY TVOJE DOBRODENIA, LEBO TY ŽIJEŠ A KRAĽUJEŠ NA VEKY VEKOV. AMEN."

Pôst zo zasvätenými

31. marca 2015
Sv. Brigita Švédska Buď naveky zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si vo svojej smrteľnej úzkosti dal všetkým hriešnikom nádej na odpustenie, keď si milosrdne prisľúbil rajskú slávu zločincovi, ktorý sa na teba obrátil.

Read more: Pôst zo zasvätenými

ODPUSTKY V PÔSTNOM OBDOBÍ

 

         1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

Read more: ODPUSTKY V PÔSTNOM OBDOBÍ

Katechizmus

3. článok

SVÄTÉ PÍSMO

 

  1. I.Ježiš Kristus – jediné Slovo Svätého písma

101  Aby sa Boh vo svojej láskavej dobrote zjavil ľuďom, hovorí im ľudskými slovami. „Božie slová totiž, vyjadrené ľudskými jazykmi, sa stali podobnými ľudskej reči, tak ako sa kedysi Slovo večného Otca stalo podobné ľuďom, keď si vzalo krehké ľudské telo.“

Read more: Katechizmus

Pastiersky list k Novému roku

Drahí bratia a sestry!

 

Vstupujeme do nového roka. Vzájomne sa povzbudzujeme želaniami, aby nový čas, ktorý dostávame darom, bol pre nás požehnaným časom, aby sme mohli v nájsť pokoj v duši a skutočnú radosť zo života. Náš život sa uskutočňuje cez vzťahy.

Read more: Pastiersky list k Novému roku

Sedembolenstná Panna Mária

DSCN1178

Socha Sedembolestnej Panny Márie na hlavnom oltári v našom kostole

Dekrét

Dekrét o vyhlásení Roka Sedembolestnej Panny Márie
 
 
 
V roku 2014 si pripomenieme 450. výročie prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. My, biskupi, zídení na 76. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska vo Vranove u Brna, reagujúc na početné prosby veriaceho ľudu, vyhlasujeme Rok Sedembolestnej Panny Márie.

Read more: Dekrét

Posvätné miesta

Posvätné miesta

Dar úplných odpustkov je možné získať okrem iného vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve ktoréhokoľvek chrámu vybraného pre Jubilejný rok.

Pri tejto príležitosti prinášame zoznam chrámov: 

ROŽŇAVSKÁ DIECÉZA

Read more: Posvätné miesta

Sviatky

Úplné odpustky Jubilejného roku Sedembolestnej Panny Márie

Read more: Sviatky

Téma

 

Vrcholom roka bude zasväcujúce zverenie sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na jej sviatok 15. septembra 2014. Príprava bude spočívať v deväťmesačnej prípravnej novéne, pričom každý mesiac bude mať svoju vlastnú ťažiskovú tému. Pri tejto príležitosti prinášame ich zoznam: 
Január: Plnosť bolesti Sedembolestnej; 
Február: prvá bolesť - tvoju dušu prenikne meč; 
Marec: druhá bolesť - útek do Egypta; 
Apríl: tretia bolesť - hľadanie Ježiša v chráme; 
Máj: štvrtá bolesť - stretnutie na krížovej ceste; 
Jún: piata bolesť - ukrižovanie; 
Júl: šiesta bolesť - smrť na kríži; 
August:  siedma bolesť - snímanie z kríža; 
September: zasväcujúce zverenie sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie.

Kult Sedembolestnej

Niekoľko pohľadov na kult Sedembolestnej Panne Márie
 
Aj keď sviatok Sedembolestnej Panny Márie nemá svoj pôvod na slovenskom území, predsa však má svoje mimoriadne miesto v dejinách Slovákov.

Read more: Kult Sedembolestnej

Additional information